انس جهانی طلا در نزدیکی سقف قیمتی تاریخی

انس جهانی طلا روز گذشته با رشدی ۱۵ درصدی تمام توجهات را به خود جلب کرد. قیمت ۱۸۶۰ دلار برای هر انس عددی نبود که تحلیلگران به این زودی رسیدن به آن را پیشبینی کنند. با این حال به نظر میرسد نگرانی از شیوع موج دوم کرونا باعث جابجایی سرمایه ها به سمت طلا به عنوان پناهگاه سرمایه شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد