حقوقی‌ها در بورس، مرغ عزا و عروسی!!

شاید به کرات در گروه‌های تلگرامی یا محافل بورسی دیده‌اید که با مثبت یا منفی شدن بازار، انگشت اشاره به سمت حقوقی‌ها در بازار می‌رود...

وقتی بازار در مسیر صعودی قرار دارد همه حقوقی را متهم به عدم عرضه می‌کنند... هرگاه هم که بازار نزولی می‌شود این حقوقی است که با عدم حمایت خود بازار را خراب کرده!

اساسا حقوقی‌ها ستون بازار هستند و «منافع بلندمدت» خود در بازار را دنبال می‌کنند! طبیعی است که همچون هر سهامدار دیگری، او هم به جای خرج کردن منابع خود در راه رضای خدا، به دنبال کسب منافع خود باشد و بر اساس منطق اقتصادی خود عمل کند!

اما موضوع اینجاست که دولتی‌ها طبق معمول بدشان نمی‌آید توپ را در زمین دیگران بیاندازند و در بورس هم با امر و نهی خود، نشان دهند رئیس کیست! «اجبار» حقوقی‌ها به اتخاذ برخی تصمیمات، همان چیزی است که نقد جدی به آن وارد می‌شود زیرا تعارض جدی با «حقوق مالکیت» و برخورداری از «اختیار» دارد و باز هم ریشه در استدلال نخ نمای «مصلحت» پیدا می‌کند!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد