گرانی و کمبود کالا، عواقب محدودیت های وارداتی

برخی اخبار حکایت از اعمال محدودیت‌های وارداتی در کشور دارد. محدودیت‌هایی که ممکن است، زمینه‌ساز‌ کمبود کالا یا گرانی آن شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد