اقتصاد سیاسی ایران، گرانی و تعزیرات!

◽️اقتصاد سیاسی ایران، گرانی و تعزیرات! حسن روحانی چند روز گفته بود که نه تنها کمبود کالا وجود ندارد، بلکه مازاد هم وجود دارد و امکان صادرات داریم، اما در ادامه همان جمله اشاره کردند که متاسفانه قیمت‌ها گران است و دستور داده‌اند که با تقویت ابزارهای نظارتی و تعزیراتی، جلوی گران‌فروشان گرفته شود!! باز هم فرافکنی! آیا چند دهه بهره‌گیری از نهادهای تعزیراتی برای کنترل قیمت‌ها کوچکترین تاثیر مثبتی داشته است که باز هم رئیس جمهور تکرار مکررات می‌کنند؟ آیا بهتر نیست به جای صحبت‌های بدون نتیجه، با تن دادن به اصول بدیهی اقتصاد، امکان ظرفیت عرضه (از جمله تجارت و تولید) را برای عوامل اقتصادی محیا کنند؟ آیا بهتر نیست به جای تقسیم دیگران به گران فروش و ارزان فروش، تدابیری برای کاهش کسری بودجه اندیشیده شود؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد