دلایل سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی

در چند دهه اخیر اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد و غلط باعث شده تا کشور در شاخصه‌هایی متعدد در رده‌های پایین رتبه‌بندی کشورها قرار داشته باشد.

بیکاری بالا، تورم‌های بالا و مزمن، بحران‌های متوالی ارزی، جهش‌های قیمتی چند ساله، رتبه پایین در شاخصه حکمرانی قانون، نمره ضعیف در شاخصه‌های شفافیت، رتبه پایین در حوزه‌های کسب ‌وکار، رانت‌های گسترده در ساختار صنایع اصلی، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های آشکار در بازار و بسیاری دیگر، همه و همه نتایج اصرار مدیران مختلف در انتخاب تصمیمات اقتصادی غلط است.

فارغ از اینکه چرا هیچکس در قبال تصمیمات خود پاسخگو نیست و چرا بسیاری از مدیران مدام بین دولت و بخش خصوصی در رفت و آمد هستند و چرا مدام بین سمت‌های مختلف در چرخش هستند، این سوال ایجاد می‌شود که به راستی چرا این حجم از خطاهای سیاستگذاری اتخاذ می‌گردد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد