جزئیات تازه از بودجه و خبرهای خوب از آمریکا

خبر انتخاب آنتونی بلینکن به عنوان گزینه وزیر امور خارجه کابینه بایدن نه تنها توجه کاربران شبکه های مجازی را به خود جلب کرد بلکه توانست جای خودش را در صفحه یک خیلی از روزنامه ها باز کند.

بلینکن یکی از سیاستمداران دموکرات آمریکایی است که او را تا اندازه زیادی شبیه به جان کری می دانند و انتخابش را اتفاقی خوب در مسیر رسیدن ایران و آمریکا به تفاهم محسوب می کنند. 

انتشار جزئیاتی از بودجه ۱۴۰۰ که میزان افزایش حقوق و کف حقوق سال آینده را در بر می گرفت، توجه روزنامه‌ها را به خودش جلب کرد. 

نکته دیگر در مورد بودجه سال آینده که واکنش هایی به همراه داشت تخصیص غرامت کشته شدگان حادثه هواپیمای اوکراینی از محل صندوق توسعه بود.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد