تیم ۸۰۰ هزار نفره دوشغله ها

احساس نیاز شاغلان به شغل‌های دوم و سوم افزایش یافت؛ این ادعای آمارهای رسمی‌ است. در کنار رشد سهم مردان دوشغله، ر شد سهم زنان برای یافتن شغل دوم هم قابل تامل است.

جمعیت افراد دوشغله در سال ۹۸ به ۸۳۴ هزار نفر رسید که نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۰۸ هزار نفر افزایش یافت.

از سوی دیگر، سهم اشتغال ناقص در تابستان ۹.۹ درصد بود که دو‌ میلیون و ۱۸۱ هزار نفر را شامل می‌شود. 

افراد دارای اشتغال ناقص گروهی از شاغلان هستند که به دلایلی مانند رکود اقتصادی یا پیدا نکردن شغل مناسب، به صورت تمام وقت در بازار کار شاغل نیستند و کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند.

هر چند سهم افراد دوشغله در بازار کار قابل توجه نیست، اما شرایط اقتصادی ایجاد شده طی سال‌های اخیر احساس نیاز به شغل‌های دوم و بیشتر را افزایش داده است.

با این حال، اگر بازار کار ظرفیت جذب «افراد داری اشتغال ناقص» به صورت اشتغال کامل و تمام وقت را نداشته باشد، می‌تواند زمینه «تمایل به شغل‌ دوم» را فراهم کند.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد