ایده‌های مهم هایک | قسمت دوم | قیمت‌ها به ما چه می‌گویند ؟

قیمت‌های بازار حاوی چه اطلاعاتی هستند؟ آیا صرفا اعداد و ارقامی تصادفی هستند؟

شرح دیدگاه فردریش هایک را در خصوص سینگال‌هایی که قیمت‌ها به مصرف‌کنندگان می‌دهند، در این قسمت ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد