۳ هزینه دولت که تورم خلق می‌کند

۳۰۰ هزار میلیارد تومان براورد کسری بودجه سال آینده است. ریشه‌های کسری بودجه ۱۴۰۰چیست؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد