از کدام کشورها واکسن می‌ خریم ؟

آخر هفته ای که گذشت، پر از اتفاق و جنجال بود؛ از انتقال قدرت خشونت آمیز بین ترامپ و بایدن گرفته تا ممنوع شدن خرید واکسن از انگلستان و آمریکا.

روزنامه ها هم به این دو موضوع و البته بخش های دیگر صحبت های رهبری بیشتر از هر موضوع دیگری پرداختند. زاویه ورود روزنامه ها به این موضوعات و البته خبرها و حاشیه های جنجالی اتفاقات دیگر را مرور کرده ایم.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد