نرخ تورم و بیکاری در کشورهای منطقه

تورم یک واژه‌ تلخ اقتصادی است که مشکلش در اکثر کشورهای دنیا برای همیشه حل شده است.

تورم برای اقتصاد ایران به یک معظل همیشگی بدل شده‌است. بدیهی‌ترین نتیجه تورم،‌ عدم ثبات در قیمت‌ها و قابل پیش‌بینی نبودن اقتصاد حتی برای آینده‌ای نزدیک است. کشورهای منطقه در کنار مهار این افیون اقتصادی به رشد دست یافته‌ و به سمت توسعه اقتصادی گام برداشته‌اند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد