شهر شما چه رنگی است؟

آمار کرونا دوباره بعد از مدت‌ها ۳ رقمی شد. تعداد شهرهای قرمز و نارنجی هم رو به افزایش است!

در حال حاضر ۱۲ شهر استان خوزستان در وضعیت بسیار پرخطر قرار دارند. 


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد