علت تعلل در همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی!

به رغم همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، اما بازنشستگان تامین اجتماعی که جمعیت بیشتری را در بین بازنشستگان به خود اختصاص می‌دهند، در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند.

در حالی که قرار بود در سال گذشته همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از محل پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اجرا شود اما این قانون با تاخیر اجرا شد و ظاهرا قرار است از ماه اجرا اعمال شود.

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران از علت تعلل در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد