چه خبر از تورم هدف

یک سال از اعلام هدف تورمی بانک مرکزی گذشت. هدف ۲۲ درصد با تلورانس ۲ درصد بود، در اجرا تورم به حدود ۳۶ درصد رسید؛ ۱۴ درصد اختلاف.

چرا تیر بانک مرکزی به سنگ خورد؟ اشتباه در هدف بود یا ابزار؟

گزینه های در دست سیاستمدار در ایران برای سیاست های پولی چیست؟ آیا از این ابزار به درستی استفاده شده است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد