خرید رای با فروختن رویا

بعضا نامزدها طوری صحبت می‌کنند که حل مشکلات اقتصادی کار یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت است.

گویی تاکنون در هیچ دولتی فکر آن نشده که معضلات ساختاری کشور مانند تورم را حل کند و تنها با چند راهکار ساده آن را می‌توان در عرض چند ماه برطرف کرد. بیان کردن چنین وعده‌هایی این ظن را ایجاد می‌کند که یا از عدم‌آگاهی کاندیدا است و یا برای فریب مردم جهت رای دادن، که در هر دو حالت به صلاح جامعه نیست.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد