داد فرمانده بلند شد

روند کند واکسیناسیون در کشور صدای فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونای شهر تهران را هم درآورد.

دکتر علیرضا زالی معتقد است از جمعمیت ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری استان تهران فقط یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر واکسن دریافت کردند که از این تعداد فقط ۴۸۰ هزار نفر دز دوم را دریافت کردند.

دکتر زالی یک هشدار هم نسبت به طولانی شدن فرایند واکسیناسیون داد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد