هشدار تورمی به دولت رئیسی

ابراهیم رئیسی، وعده‌ های اقتصادی زیادی به مردم داده است اما آیا در صورت اجرای این وعده‌ ها به تبعات اقتصادی آنها اندیشیده؟

مسعود نیلی، اقتصاددان توضیح می‌دهد که چرارئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم باید توجه زیادی به مسئله تورم داشته باشد و چرا ایران استعداد سقوط  به یک ابرتورم دیگر را دارد.

مشروح گفتگو را در اینستاگرام مشاهده کنید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد