تروریست های تفکر

نقش تهیه‌کننده در سینما چیست؟

 آیا تهیه‌کننده تنها فردی است که بخش مالی تولید را بر عهده دارد و بر دیگر بخش‌های آن دخالت نمی‌کند؟


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد