بازارها تورم را دور می‌زنند

بلوفورد پوتنام، اقتصاددانِ ارشدِ گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو (CME group)، تحلیل خود را از نحوه تاثیر تورم بر بازارها ارائه می‌دهد.

آیا انتظارات تورمی در بلند مدت بازارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ 


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد