خط و نشان غول اقتصادی منطقه

انفجار در رشد اقتصادی، تیتر یک برای اقتصاد ترکیه.

ترکیه در سال جاری پس از انگلستان دومین کشور جهان به لحاظ رشد اقتصادی بوده و این در حالی رخ داد که دنیا در شوک کرونا فرو رفته.

ثبت نرخ رشد ۲۱.۷ درصدی در سه ماهه دوم امسال برای ترکیه یک رکورد بی‌مانند و چیزی شبیه به یک معجزه است.

ترکیه چگونه در حال تبدیل شدن به غول اقتصادی منطقه است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد