تغییرات رفاه در دهه ۹۰

جواد حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران در گفت و گو با اکوایران در خصوص نحوه برآورد آمارهایی مثل نرخ تورم، نرخ بیکاری و درآمد- هزینه خانوار توضیح می‌دهد.

وی درباره محاسبه نرخ بیکاری بر مبنای تعریف «اشتغال یکساعت کار در هفته» هم توضیح داد.

با بیان اینکه گروه‌بندی «هزینه خانوارها» هر ساله به‌روز رسانی می‌شود، به پیشی رفتن درآمد از هزینه در دهک‌ اول(کم درآمدترین گروه جامعه) اشاره کرد.

حسین زاده همچنین در این گفت و گو به افزایش سهم استفاده از لوازم عمده زندگی از جمله خودروی سواری در خانوارهای شهری و روستایی اشاره کرد.

رئیس مرکز آمار ایران درباره انتشار آمار موازی از جمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار هم توضیحاتی ارائه داد.

گفت و گوی مشروح اکوایران با جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران را ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد