زندگی یک حداقلی‌بگیر

یک کارگر با حداقل دستمزد ماهانه، تا چه میزان از هزینه‌ها عقب می‌ماند؟

اخیرا مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار به این سوال پاسخ داده و بخشی از هزینه‌های زندگی که از توان یک حداقلی بگیر خارج است، را محاسبه کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد