سقف جدید کارت به کارت در روز

در نشست خبری امروز در بانک مرکزی از جزییات یک بخشنامه مهم بانکی پرده برداری شد.

بر اساس این بخشنامه تعداد مجاز کارت به کارت برای هر فرد روزانه ۲۰ مرتبه می شود و این عدد در ماه به ۸۰ عدد می رسد.

اما این سقف بر چه اساسی اعمال می شود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد