پایان آلمان آنگلا

آنگلا مرکل سیاستمدار آلمانی است که بیشتر به عنوان اولین صدراعظم زن آلمان و از معماران اتحادیه اروپا شناخته می شود.

آنگلا مرکل کیست؟

او برای اقتصاد آلمان چه کرد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد