بودجه خواران دولتی

سال هاست که دولت نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد کشور دارد. اهمیت جایگاه اقتصادی دولت تنها مربوط به مدیریت اقتصاد از طریق وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه آن نیست، بلکه خود دولت به واسطه شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی به شمار می‌رود.

این نوع شرکت‌ها هر ساله بیش از نیمی از بودجه کشور را شکل می‌دهند.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، هم اکنون ۳۸۲ شرکت دولتی در کشور فعال است؛ ۹ بانک، ۵ بیمه، ۲ موسسه انتفاعی، ۳۱ آب و فاضلاب، ۳۷ برق و ۲۹۸ شرکت سایر در کشور وجود دارد.

از این تعداد ۵۹ شرکت در زمره شرکت های زیان ده هستند که بر اساس جداول منتشر شده ۳۵ مورد از آنها اعتبارات هزینه ای یا به تعبیر ساده تر «کمک زیان» دریافت میکنند. مبلغی که برای پوشش فاصله هزینه ها و مصارف آنهاست. الباقی شرکت های دولتی زیان ده بایستی از محل منابع داخلی جبران زیان کنند.

فریدمن سال ها پیش گفته بود اگر بیایان را هم به دولت بدهند بعد از چند سال ماسه در آن کمیاب خواهد شد. گویا این حکایت در خصوص شاکله کلی اقتصاد ایران هم صدق میکند. آیا ابراهیم رئیسی و احسان خاندوزی برای کوچک کردن دولت برنامه ای دارند یا قرار است در بر همان پاشنه سابق بچرخد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد