کابوس کشورهای نفتی در راه است

بسیاری در مورد آن بدبین هستند و بسیاری خوشبین! بسیاری آینده را در انرژی های تجدیدپذیر میبینند و بسیاری معتقدند هیچکس حرف سوخت های فسیلی نخواهد شد.

با این حال این روزها خودروهای برقی بسیار مورد توجه هستند و روند رو به رشد تولید و مصرف آن خیره کننده بوده است.

بسیاری از کشورهای نفتی شاید بیشتر از دیگران نسبت به این تازه واردها ترس داشته باشند؛ ترس از کساد شدن بازار محصول اصلیشان!

در این گزارش اکوایران به بررسی عوامل موثر بر روند تولید مصرف خودروهای برقی و انرژی های تجدیدپذیر و سناریوهای مطروحه پرداخته ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد