البته بابک اسماعیلی رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره این مشکل می گوید، مسئله ماشین آلات یکی از کشنده ترین مشکلات در معدنکاری است اما مسئله اول ما مستهلک بودن آنها نیست. مشکل اصلی در موضوع ماشین آلات معدنی چیست؟