بررسی ابعاد مختلف آتش سوزی های متعدد و گسترده جنگل ها 

آتش سوزی در جنگل ها افکار عمومی را جریحه دار و کارشناسان را نگران کرده است. حفظ جنگل ها ، علیرغم اهمیت ویژه آنها در ابعاد مختلف ، بخصوص تاثیرات اقتصادی ، هیچگاه دغدغه مسئولان و دولتها نبوده . وجود سازمان محیط زیست با این عملکرد تنها یک ژست است.  امکان پیشگیری از وقوع آتش سوزی ها در جنگل وجود دارد .سکاندار سازمان محیط زیست در تعیین اولویتها درست عمل نکرد و توفیقی هم نداشته .  رسیدن آتش سوزی ها از جنگل ها به خیابانها امری عادی نیست. و دستهای پنهان وجود دارد .

 

آتش سوزی ها ، سالانه ١٥ هزار هکتار از جنگل ها را از ما می گیرد ، در حالی که امکان پیشگیری از وقوع آنها تا حد زیادی وجود دارد . ٨ استان خشک و در معرض تهدید و خطر داریم که با همکاری سازمان هواشناسی و محیط زیست می توان از وقوع آتش سودی در جنگلهای این مناطق جلوگیری کرد . راهکار آن ، همکاری سازمان هواشناسی و محیط زیست است . با اعلام پیش بینی و احتمال وقوع آتش سوزی و ایجاد ممنوعیت شروع آتش و تعیین مجازات سنگین برای مجرمان .

سکاندار سازمان محیط زیست در تعیین اولویتها درست عمل نکرد .اولویت اقای کلانتری تامین آب بود در حالی که متولی تامین آب وزارت نیرو است .

سازمان محیط زیست با تعیین این اولویت هیچ توفیقی هم نداشته . چه در تامین آب و یا در حل مسائل زیست محیطی. در حالی که با حفظ همین جنگل ها ، می توانستیم به دخایر فراوان آبهای زیرزمینی دست یابیم. 

وجود سازمان محیط زیست با این عملکرد تنها یک ژست است. 

حفظ جنگل ها ، علیرغم اهمیت ویژه آنها در ابعاد مختلف ، بخصوص تاثیرات اقتصادی ، هیچگاه دغدغه مسئولان و دولتها نبوده . 

رسیدن آتش سوزی ها از جنگل ها به خیابانها امری عادی نیست. و دستهای پنهان وجود دارد .

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد