آخرین اخبار بازار شبانه

اکوایران: آمارهای مربوط به اجرای سیاست پولی در هفته گذشته حاکی از عدم تغییر رویه بانک مرکزی در مقایسه با 4 هفته اخیراست.
اکوایران: گزارش‌های مربوط به سیاست پولی منتشر شده از بانک مرکزی، حاکی از افزایش سطح تزریق پول هفتگی در بازار باز طی سال جاری هستند.
اکوایران: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از تزریق مقدار ثابتی از نقدینگی در بازار باز برای سومین هفته متوالی هستند. این در حالی است که در بازار شبانه برای نخستین بار در دو ماه گذشته بانک مرکزی تزریقی نداشته است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد با تزریق پول در بازار باز توسط بانک مرکزی، التهاب نرخ بهره در بازار بین بانکی کمتر از هفته‌های گذشته شده است. در همین رابطه این نهاد برای دومین هفته متوالی سطح تزریق پول در بازار باز را بالا برده است.
اکوایران: رفتار بانک مرکزی در هفته اول آبان ماه چرخش مهمی داشته است. بررسی های آماری نشان می دهد در این هفته تزریق پول در بازار باز به رکورد خود در دو ماه اخیر رسیده است. این در حالی است که این شاخص در بازار شبانه کم شده و در حداقل این بازه زمانی قرار گرفته است.
اکوایران: داده‌ها حاکی از افزایش فشار تقاضا در بازار شبانه و بازار باز در هفته پایانی مهر 1402 هستند.
اکوایران: نرخ بهره بین بانکی در هفته آخر مهر 1402 نسبت به هفته گذشته کاهش یافته اما به‌طور کلی کانال حرکتی آن نسبت به قبل 15 شهریور در ارقام بالاتری تشکیل شده است.
اکوایران: بررسی معاملات بازارهای بین بانکی در هفته اخیر نشان از روند صعودی تزریق پول بانک مرکزی در نهادهای مالی داشته است در هفته منتهی به 17 مهر ماه امسال بسط نقدینگی در بازار باز رکورد یک ماه اخیر را زده و این شاخص در بازار شبانه تقریبا سطح بالایی را در چهار ماه گذشته ثبت کرده است. این در حالی است که در هفته های اخیر این ارقام مسیری ثابت را رقم زده بودند.
اکوایران: نخستین هفته پاییز با عقب نشینی بانک مرکزی از بازار باز همراه بود. نرخ پذیرش اوراق در این بازار، ریزش قابل توجهی داشته است. این در حالی است که تزریق بانک مرکزی در بازار شبانه به رکورد خود در چهار ماه اخیر رسیده است.
اکوایران: تزریق نقدینگی بانک مرکزی در بانک‌ها کاهشی 20 درصدی داشته است. آیا این کاهش به معنای بهبود وضعیت نقدینگی در بانک‌ها بوده یا بانک مرکزی از سیاست انبساطی خود عقب نشینی کرده است؟