آخرین اخبار بازار شبانه

در چهار هفته متوالی تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز در مرز 80 همت قفل شده بود. در آخرین حراج فروردین ماه امسال اما این قفل شکسته شده و بیست همت بالاتر رفت. این موضوع در کنار رشد معاملات بازار شبانه خبر از کسری ادامه دار نهادهای مالی درهفته های اخیر دارد.
نرخ بهره بین بانکی در هفته آخر فروردین دوباره به مدار صعودی بازگشت و با ثبت رکوردی تازه، به سقف کریدور نزدیک تر شد.
اکوایران: سهم عملیات بازار بازار پایه پولی در فروردین ماه امسال در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته حدودا 35.8 درصد کاهش پیدا کرده است. یکی از مهم ترین دلایل افت مانده عملیات بازار باز در این مقطع را می توان رشد نرخ بهره بین بانکی و در ادامه کنترل وضعیت افسار گسیخته تزریق پول در معاملات بازار باز دانست.
در هفته منتهی به 23 فروردین ماه بانک مرکزی در مجموع دو بازار 160 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بانک ها قرض داد. ثبت این شاخص یکی از مهم ترین علائم وضعیت شدید نقدینگی در بانک ها در هفته اخیر بوده است.
اکوایران: آمارهای رسمی نشان می دهد که نرخ بهره بین بانکی علیرغم کاهش جزئی، همچنان بالا بوده و فاصله آن تا سقف کریدور سود، کم است. از طرف دیگر میزان پول پاشی بانک مرکزی در بازار شبانه در هفته اخیر رکورد چند ساله را شکسته است.
دو بازار مهم برای استقراض بانک ها هر هفته برگزار می شود. بازار باز و بازار شبانه. آمارهای بانک مرکزی از عملیات ثبت شده در هفته اخیر نشان می دهد باوجود ثبات عملکرد بازار باز اما تزریق پول در بازار شبانه به بالاترین سطح خود در میان بسط های هفتگی پول در سال های اخیر رسیده است.
باوجود کاهش تزریق پول در بازار باز اما سطح بسط نقدینگی در بازار شبانه مسیری صعودی داشته و به رکورد بالایی رسیده است. بانک مرکزی که در ابتدا سعی داشت با افزایش نرخ سود در بازار باز روند استقراض بانک ها را کاهش دهد اکنون در بازار شبانه آخر سال، دومین رکورد تزریق خود در تاریخ این بازار را رقم زده است.
نرخ بهره بین بانکی در هفته های پایانی سال جاری پله پله بالاتر می رود و رکوردهای هفت ساله خود را بهبود میبخشد. در همین رابطه در هفته سوم اسفند نرخ بهره بین بانکی برای سومین هفته متوالی به رکورد هفت ساله رسیده رسیده است. این اتفاق به عقیده بانک مرکزی عاملی مهم در جهت کنترل تورم محسوب می شود که البته این سیاست منتقدانی دارد.
در هفته منتهی به 8 اسفند ماه تزریق پول در بازار باز با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه شده و این رقم را به مرز 90 همت رساند. برخی این اقدام بانک مرکزی را درادامه رشد نرخ سود دانسته که بالاترین سطح را در تاریخ بازار داشته است.
نرخ سود بازار باز به رکورد تاریخی رسیده و در بالاترین سطح خود از ابتدای برگزاری این بازار تاکنون رسیده است. بالا رفتن نرخ سود در این معاملات به نوعی تزریق پول در این بازار را کاهش داد. این شاخص نسبت به هفته قبل 15 هزار میلیارد تومان کمتر شد.