آخرین اخبار بازار شبانه

اکوایران: در هفته اخیر نرخ بهره بین بانکی به حداقل خود در یک ماه و نیم اخیر رسید. به اعتقاد برخی یکی از مهم ترین دلایل افت نرخ بهره بین بانکی تزریق بی شمار پول در بازار باز بوده تا به نوعی کسری نقدینگی در بانک ها را مدیریت کند. تزریقی که حدود 150 هزار میلیارد تومان آب خورده است.
اکوایران: عملیات بازار باز در حراج هشتم خود برگزار شده و روندی ثابت را از خود برجای گذاشت. در این بازار برای سومین هفته متوالی تزریق پول برابر با 90 هزار میلیارد تومان بوده و در کنار آن نرخ سود نیز در سطح 23 درصد ثابت ماند.
اکوایران: نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به سوم خرداد سال جاری تقریبا در بالاترین سطح هفت ساله قرار گرفته و رکوردزنی هفته پیش را ادامه داد. بررسی معاملات بازار شبانه در کنار رشد این نرخ نشان میدهد مهم ترین عامل پرتکرار در رکوردزنی این شاخص در هفته های اخیر، تداوم کسری در بانک ها بوده است.
اکوایران: بانک مرکزی در هفته سوم اردیبهشت ماه، تزریق پول در بازار شبانه را کاهش داده است. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی همچنان صعودی بوده و اکنون در بالاترین سطح 7 ساله قرار گرفته است. مرور داده های آماری بازاهای بین بانکی نشان می دهد کسری منابع در بازار بین بانکی همچنان پابرجاست.
اکوایران: نرخ سود بین بانکی در هفته سوم اردیبهشت صعودی شده و به سطح بالایی رسید. داده های آماری نشان می دهد کسری بانک ها در این معاملات از مهمترین دلایل رشد نرخ بهره بین بانکی بوده است.
اکوایران:حجم معاملات بین بانکی در هفته اخیر، افتی قابل توجه داشته است. در همین خصوص، داده های آماری بانک مرکزی نشان میدهد حجم تزریق پول در بازار شبانه افت 40 همتی داشته است. با این حال سطح 100 همتی معاملات در بازار باز هنوز خبر از بالا بودن کسری بانک ها دارد.
اکوایران:نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم اردیبهشت ماه امسال، پس از لمس رکورد هفت ساله 0.07 واحد درصد پایین آمد. با این وجود هنوز این نرخ در نزدیکی سقف کوردیور قرار دارد.
اکوایران: پولی که بانک مرکزی در هفته دوم اردیبهشت ماه به بانک ها تزریق کرده سومین رکورد را در تاریخچه بازار باز ثبت کرده است. مجموع بالای پولی که در نهادهای مالی این هفته بسط داده شده به نوعی نشان از ناکافی بودن سیاست بانک مرکزی در کنترل تورم دارد.
اکوایران: نیاز بانک ها به نقدینگی در بازار باز برابر با 156 همت گزارش شده است. بررسی آمارهای بانکی در خصوص نرخ بهره در کنار تزریق پول نشان از کسری شدید منابع در بانک ها داشته است.
نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اردیبهشت به رکورد 23.62 درصد رسیده و رکورد هفت ساله خود را ادامه داد. این رکورد شکنی های پیاپی نرخ سود بین بانکی بیانگر یک مسئله مهم است: تداوم کسری در بانک ها.