آخرین اخبار بازار شبانه

اکوایران:حجم معاملات بین بانکی در هفته اخیر، افتی قابل توجه داشته است. در همین خصوص، داده های آماری بانک مرکزی نشان میدهد حجم تزریق پول در بازار شبانه افت 40 همتی داشته است. با این حال سطح 100 همتی معاملات در بازار باز هنوز خبر از بالا بودن کسری بانک ها دارد.
اکوایران:نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم اردیبهشت ماه امسال، پس از لمس رکورد هفت ساله 0.07 واحد درصد پایین آمد. با این وجود هنوز این نرخ در نزدیکی سقف کوردیور قرار دارد.
اکوایران: پولی که بانک مرکزی در هفته دوم اردیبهشت ماه به بانک ها تزریق کرده سومین رکورد را در تاریخچه بازار باز ثبت کرده است. مجموع بالای پولی که در نهادهای مالی این هفته بسط داده شده به نوعی نشان از ناکافی بودن سیاست بانک مرکزی در کنترل تورم دارد.
اکوایران: نیاز بانک ها به نقدینگی در بازار باز برابر با 156 همت گزارش شده است. بررسی آمارهای بانکی در خصوص نرخ بهره در کنار تزریق پول نشان از کسری شدید منابع در بانک ها داشته است.
نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اردیبهشت به رکورد 23.62 درصد رسیده و رکورد هفت ساله خود را ادامه داد. این رکورد شکنی های پیاپی نرخ سود بین بانکی بیانگر یک مسئله مهم است: تداوم کسری در بانک ها.
در چهار هفته متوالی تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز در مرز 80 همت قفل شده بود. در آخرین حراج فروردین ماه امسال اما این قفل شکسته شده و بیست همت بالاتر رفت. این موضوع در کنار رشد معاملات بازار شبانه خبر از کسری ادامه دار نهادهای مالی درهفته های اخیر دارد.
نرخ بهره بین بانکی در هفته آخر فروردین دوباره به مدار صعودی بازگشت و با ثبت رکوردی تازه، به سقف کریدور نزدیک تر شد.
اکوایران: سهم عملیات بازار بازار پایه پولی در فروردین ماه امسال در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته حدودا 35.8 درصد کاهش پیدا کرده است. یکی از مهم ترین دلایل افت مانده عملیات بازار باز در این مقطع را می توان رشد نرخ بهره بین بانکی و در ادامه کنترل وضعیت افسار گسیخته تزریق پول در معاملات بازار باز دانست.
در هفته منتهی به 23 فروردین ماه بانک مرکزی در مجموع دو بازار 160 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بانک ها قرض داد. ثبت این شاخص یکی از مهم ترین علائم وضعیت شدید نقدینگی در بانک ها در هفته اخیر بوده است.
اکوایران: آمارهای رسمی نشان می دهد که نرخ بهره بین بانکی علیرغم کاهش جزئی، همچنان بالا بوده و فاصله آن تا سقف کریدور سود، کم است. از طرف دیگر میزان پول پاشی بانک مرکزی در بازار شبانه در هفته اخیر رکورد چند ساله را شکسته است.