آخرین اخبار بازار شبانه

اکوایران: ارزش اعتبار تخصیص داده شده به بانک‌ها در بازار باز طی هفته منتهی به 13 شهریور 1402 در مجموع به 120.9 همت رسیده که بالاترین قله در یک ماه اخیر محسوب می‌شود. بررسی ها نشان از وضعیت صعودی تزریق پول در بانک ها طی هفته منتهی به نیمه شهریور ماه داشته است.
اکوایران: بر اساس گزارش‌های منتشره، بانک مرکزی در هفته منتهی به 9 مرداد 1402 اقدام به بسط 120 همتی پول در بازار میان مدت بانکی کرده است. در معاملات بازار شبانه نیز باوجود عملیات صفر یک ماهه اما دوباره بانک مرکزی اقدام به تزریق پول کرده است.
اکوایران: نرخ بهره بازار بین بانکی(شبانه) در هفته منتهی به 4 مرداد 1402 به 23.55 درصد رسیده و مسیر صعودی یک ماه ونیم گذشته را ادامه داده. این بالاترین سطح در تابستان امسال تاکنون بوده است.
اکوایران: در هفته منتهی به 2 مرداد 1402 حدود 124 هزار و 500 میلیارد تومان پول در بازار باز توسط بانک مرکزی تزریق شده و این در حالیست که به طرز کم سابقه‌ای فعالیت این نهاد برای چهارمین هفته متوالی در بازار شبانه صفر بوده است.
اکوایران: بانک مرکزی در سومین هفته متوالی در بازار شبانه هیچ مداخله ای نداشته و سهم مشارکت آن برابر با صفر بوده است. این در حالی است که معاملات بازار باز همچنان سطح بالایی داشته و مسیر ثابتی را طی کرده است.
اکوایران: برخی نرخ بهره بین بانکی را در ادبیات اقتصادی کشور هم ارز با دماسنح تورم می دانند. این نرخ در هفته سوم تیر ماه در کانال ثابت یک ماهه خود قرار گرفته و تغییری را ثبت نکرده است.
اکوایران:نرخ بهره بین بانکی با وجود کاهش جزئی اما در کانال هفته گذشته خود باقی ماند. این نرخ از مهم ترین شاخص های کلیدی اقتصاد محسوب می شود و در هفته های اخیر در مرز 23.4 درصد به ثبت رسیده است.
اکوایران:در هفته آخر بهار نرخ بهره بین بانکی در مسیری ثابت حرکت کرده و هیچ تغییری را با هفته قبل خود نداشته است. آیا این اتفاق نشان از بهبود کسری بانک ها در نظام بانکی داشته است؟
اکوایران: بانک مرکزی در دو هفته متوالی 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها تزریق کرد. این رقم سطح تاریخی تزریق پول در بازار باز به شمار می رفت اما در آخر بهار کاهشی جزئی پیدا کرده است. افت جزئی روند تزریق پول در بازار باز در حالی بوده که مسیر نرخ سود در بازار باز همچنان ثابت است.
اکوایران: در هفته اخیر نرخ بهره بین بانکی به حداقل خود در یک ماه و نیم اخیر رسید. به اعتقاد برخی یکی از مهم ترین دلایل افت نرخ بهره بین بانکی تزریق بی شمار پول در بازار باز بوده تا به نوعی کسری نقدینگی در بانک ها را مدیریت کند. تزریقی که حدود 150 هزار میلیارد تومان آب خورده است.