با اینحال همه این ویژگی‌ها در نیلوفر فرهمند جمع شده تا او که پدر و مادری داشته که استاد دانشگاه بودند، تمام کلیشه‌های ذهنی ما را بشکند و یک کار نشدنی را به فعل تبدیل کند. یک زن مکانیک می‌تواند ظرافت‌هایی را در ماشین ببیند که شاید یک مرد نبیند.

داستان او در این قسمت از «زن بدون مرز» را از دست ندهید.