در این قسمت تدکس، حنیفه میرطاووسی، پزشک و متخصص ژنتیک تغییر مسیر زندگی خود را پس از مواجهه با یک بیمار سرطانی تعریف می‌کند که به شدت تحت تاثیرش قرار گرفته است. او از نشانه‌هایی سخن می‌گوید که در مسیر زندگی قرار دارند تا ما را به سمت ماموریت اصلی سوق دهند.

برای تماشای نسخه کامل این ارائه که با همکاری تدکس شریف برگزار شده است، به صفحه یوتیوب یا وب‌سایت اکوایران مراجعه کنید.