کاهش تورم و بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و بهبود چشم‌انداز و سیاست‌گذاری علمی از مهمترین موارد مورد تاکید آنان بود.

اقتصاددانان و کارشناسان به ترتیب:

«علینقی مشایخی»

بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

«محمدعلی همایون کاتوزیان»

مورخ، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه آکسفورد

«مسعود نیلی»

اقتصاددان

«حسین عبده تبریزی»

صاحب‌نظر ارشد مالی

«داوود سوری»

استاد پیشین اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

«سید فرشاد فاطمی اردستانی»

اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

«مسعود روغنی زنجانی»

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه

«زهرا کریمی»

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

«محمد فاضلی»

جامعه‌شناس

«امیرحسین خالقی»

مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

«آترینا اورعی»

پژوهشگر مدرسه اقتصاد لندن (LSE)

«محمد وصال»

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

«مجید شاکری»

پژوهشگر مالیه حکمرانی

«علی سرزعیم»

اقتصاددان و پژوهشگر حکمرانی

«مرتضی زمانیان»

اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

«غلامرضا کشاورز حداد»

اقتصاددان ‌و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

«محمدرضا اسلامی‌»

مدرس دانشگاه پلی‌تکنیک کالیفرنیا

«حسین درودیان»

پژوهشگر حوزه پولی و بانکی

«عباس دادجو توکلی»

پژوهشگر حوزه پولی و بانکی

«عطیه وحیدمنش»

اقتصاددان ‌و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

«مهدی کرباسیان»

رئیس پیشین ایمیدرو

«سعید لیلاز»

پژوهشگر اقتصادی و مدرس تاریخ اقتصاد