بررسی تاریخ توسعه در ۷۰ سال گذشته نشان می‌دهد صدها کشور برای دستیابی به توسعه تلاش کرده یا حداقل سودای آن را در سر داشته‌اند، اما به جز تعداد انگشت شماری از کشورها، مابقی در راه رسیدن به توسعه ناکام مانده‌اند.

ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و فراز و فرود بسیاری را در جاده توسعه تجربه کرده است. عدم وجود یک بستر امن برای توسعه در سر تا سر تاریخ ایران مشهود است، عدم توسعه متوازن اقتصادی و سیاسی نیز گویای همین امر است.

همچنین میراث نهادی به جا مانده از گذشته یا همان «وابستگی به مسیر» نیز نقش بسزایی در راه توسعه ایران ایفا کرده است.

ایران پس ازچندین دهه تلاش برای رسیدن به توسعه، اکنون در جایی قرار گرفته که چندان مطلوب نیست. امروز ایران با چالش‌ها و بحران هایی مواجه است که هر کدام می‌توانند ما را بیشتر از آنچه که هست زمین گیر کنند. 

اکنون بیش از همیشه این سوال در ذهن ایرانیان تکرار می‌شود؛ چه باید بکنیم؟

شهریار صادقی به همراه رضا مجیدزاده پژوهشگر اقتصاد توسعه در این گفت و گو به واکاوی مسیر پر فراز و نشیب توسعه ایران پرداخته‌اند.‌