مجید درویش معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی و مدیر مرکز رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران، می گوید: در انتخاب ۱۰۰ شرکت برتر، ۳۳ معیار که اصلی ترین آنها میزان فروش است، مد نظر قرار دارد و شرکت هایی که بالاترین میزان فروش را داشته باشند، بعد از پشت سر گذاشتن معیار میزان فروش از نظر شاخص های دیگر مورد بررسی قرار می گیرند.