این به معنی دادن یارانه‌های بیشتر به دهک‌های پایین درآمدی است.

علیرضا عسگریان توضیح داده در حال حاضر ۳ دهک پایین درآمدی، با جمعیت ۲۹ میلیون نفر مشمول یارانه ۴۰۰ هزار تومانی می‌شوند که یک سوم جمعیت کشور هستند که در صورت خرید کالابرگی ۵۰ درصد از یارانه خود، می‌توانند از شارژ ۸۰ هزار تومانی دولت هم استفاده کند که البته این عدد به ۱۲۰ هزار تومان رسیده.