به گزارش اکوایران، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی ، سید محمد هادی سبحانیان رئیس این سازمان در مورد آخرین وضعیت شناسایی ثروتمندان جامعه گفت: کل سازمان امور مالیاتی برای شناسایی یک درصد از ثروتمندان جامعه و بررسی عملکرد مالیاتی آنها برنامه دارد. البته  بعضی از مسیرها و گلوگاه هایی در فرآیندهای بروکراتیک و اداری بسته است که حضور رسانه‌ها آن را باز خواهد کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به عنوان نمونه شهرداری لواسان برای دادن اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی امتناع کرده است. درحالی که  نظام مالیاتی بدون اشراف اطلاعاتی نمی‌تواند وظیفه‌اش را به خوبی انجام دهد که مطالبه گری رسانه‌ها می‌تواند هموار کننده این مسیر باشد.

سبحانیان، اشراف اطلاعاتی، تعیین تکلیف پرونده‌های رسوب شده در محاکم دادرسی، پیگیری پرونده‌های بزرگ ادارات کل، تولید اظهارنامه‌های برآوردی، قطعی‌سازی پرونده‌های ارزش افزوده، تمرکز بر شرکت‌های صوری، مبارزه با فرار مالیاتی، واحدیابی سیستماتیک، تمرکز بر بساز بفروشی‌ها و پیگیری اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس را از مهمترین اقدامات تحولی برای وصول مالیات و تأمین مالی دولت در دو سال گذشته دانست.

تا زمان تهیه این خبر که غروب روز چهارشنبه 17 آبان است، شهرداری لواسان پاسخی به این اظهارات نداده است. حالا سوال اینجاست؛ چه سودی در پنهان کردن لیست خانه های لوکس لواسان هست که شهرداری این منطقه برای ارائه کردن آن به سازمان مالیاتی مقاومت می‌کند؟