به گزارش اکوایران، تعداد پروانه‌های ساختمانی طی سه ماهه اول سال جاری در شهرهای بزرگ افزایش و در سایر نقاط شهری کاهش یافته است. این درحالیست که در مجموع کل پروانه‌های صدور یافته در نقاط شهری، با کاهش جزئی همراه شده‌اند و در مجموع 213 فقره نسبت به بهار 1401 کمتر بوده است. 

به عقیده برخی تحلیلگران، بررسی پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری می‌تواند حاوی اطلاعاتی درباره انگیزه سرمایه‌گذاری افراد در این حوزه باشد. 

افزایش تعداد مجوزهای ساخت و ساز در کلانشهرها طی سه ماهه ابتدایی 1402

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در بهار سال جاری مجموعا حدود هزار و 395 فقره مجوز ساخت ساختمان در شهر تهران صادر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های کسب شده در این بازه زمانی نسبت به فصل مشابه در سال 1401 حدود 80.9 درصد و معادل 624 فقره بیشتر شده است. 

این درحالیست که در سایر شهر‌های بزرگ مجموعا 7 هزار و 252 فقره پروانه ساخت و ساز جدید به ثبت رسیده که تعداد آن نسبت به بهار سال گذشته، حدود 18.7 درصد افزایش یافته است.

به عبارت دیگر انگیزه ساخت و ساز در کلانشهرها و شهرهای بزرگ در بهار 1402 نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است. پروانه ساخت مجوزی است که برای احداث هرگونه ساختمان، لازم است از مراجع مربوطه دریافت گردد و به نوعی همان شناسنامه ساختمان است. 

1402092901

کاهش تعداد پروانه ساخت ساختمان در سایر نقاط شهری

در مقابل مشاهده می‌شود در سایر مناطق شهری که کلانشهر یا شهر بزرگ تلقی نمی‌شوند، تعداد 17 هزار و 932 فقره مجوز ساخت و ساز توسط شهرداری‌ها صادر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های جدید به ثبت رسیده در سه ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با بهار 1401 حدود هزار و 980 فقره کمتر بوده است. این کاهش معادل آن است که 10 درصد از کل مجوزهای ساخت و ساز در بهار سال جاری کمتر از فصل مشابه در 1401 رقم خورده است. 

در نهایت با استفاده داده‌های کل مناطق شهری ایران، می‌توان دریافت در سه ماهه اول سال جاری مجموعا 26 هزار و 579 فقره مجوز ساخت و ساز به صدور رسیده است که در مقایسه با بازه مشابه 1401 با کاهش جزئی 0.8 درصدی مواجه بوده است.