این اقتصاددان همچنین ضمن تبریک ۲۱سالگی دنیای اقتصاد عنوان کرد این مجموعه توانسته در تلاطمات مختلف نه تنها خود را حفظ کند بلکه با رشد و توسعه توانسته به یک رسانه مرجع در حوزه اقتصاد کشور تبدیل شود.