بهنام نجفی، هم بنیان‌گزار شبکه تجاری موندو معتقد است که این امر در ایران نیازمند فرهنگ‌سازی است. از صحبت‌های نجفی می‌توان اینطور برداشت کرد که هم‌افزایی هنوز هم بین بخش زیادی از فعالان اقتصادی و مسئولین ایرانی ناشناخته باقی مانده و آنها درک درستی از این روش مرسوم در تجارت جهانی ندارند.