به گفته کوهنورد، تجربه نشان داده هرجایی که سخن از قوانین محدودکننده به میان می‌آید باید منتظر حضور رانت و دور زدن این قوانین توسط گروهی از افراد خاص باشیم.