به گزارش اکوایران، تبعیض جنسیتی دستمزد ، از شکاف ۳۰ درصدی بین دستمزد زنان و مردان حکایت دارد.

او در نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» که به میزبانی مرکز تحلیل داده پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه شریف برگزار شد، به ارائه مقاله‌ای با عنوان مازاد تحصیلات و اثر آن بر شکاف جنسیتی دستمزد پرداخت.