به گزارش اکو ایران، مرکز آمار ایران گزارش تورم تولیدکننده بخش خدمات را در دی ماه 1402 منتشر کرده است. این مرکز در یک سنت‌شکنی آمار شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های مختلف را به صورت ماهانه و نه فصلی اعلام کرده است.

 تورم تولیدکننده شاخصی برای پیش‌بینی تورم مصرف‌کننده است. این شاخص در بخش خدمات که در حال حاصر بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران است، می‌تواند نشان دهد که هزینه‌ی ارائه‌ی خدمات در بخش‌های مختلف چه مقدار تغییر کرده است.

 گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در دی ماه 1402 تورم ماهانه تولیدکننده بخش خدمات 2 درصد، تورم نقطه به نقطه آن 44.8 درصد و تورم سالانه آن 56.4 درصد بوده است.

تورم تولیدکننده در بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران

 منظور از تورم تولیدکننده میزان رشد شاخص قیمت تولیدکننده در یک بازه زمانی است. شاخص قیمت تولیدکننده میانگین قیمت‌ها را بلافاصله پس از تولید محاسبه می‌کند. هر کالا یا خدماتی پیش از این که به دست مصرف‌کننده برسد قیمتی دارد که به آن قیمت تولیدکننده گفته می‌شود که با قیمتی که مصرف‌کننده برای خرید آن می‌پردازد متفاوت است. بنابراین تورم تولیدکننده شاخصی است که می‌تواند تورم مصرف‌کننده را پیش‌بینی کند.

 در بخش خدمات که در حال حاضر بزرگ‌ترین بخش در کیک اقتصاد ایران است و بیشترین ارزش افزوده را برای کشور تولید می‌کند فاصله میان تولید و مصرف کوتاه‌تر از سایر بخش‌های اقتصاد است و بنابراین تورم تولیدکننده برآورد دقیق‌تری از میزان رشد قیمت‌ها در خدماتی است که به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

 مرکز آمار شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌ خدمات را که هر بار به صورت فصلی اعلام می‌کرد، این بار به صورت ماهانه برای دی ماه 1402 منتشر کرده است.

030114

تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه تولیدکننده بخش خدمات

 مطابق ارقام مرکز آمار در دی ماه 1402 تورم ماهانه تولیدکننده بخش خدمات 2 درصد بوده است. بنابراین قیمت تولید خدمات در این ماه نسبت به ماه قبل 2 درصد رشد کرده است.

 همچنین در مقیاس نقطه به نقطه شاخص قیمت در دی ماه این سال نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر با 44.8 درصد رشد کرده است.

 اما بیشترین میزان رشد قیمت تولیدکننده خدمات در دی ماه 1402 را می‌توان در مقیاس سالانه مشاهده کرد. اعداد نشان می‌دهند در 12 ماه منتهی به دی 1402 قیمت تولیدکننده خدمات نسبت به 12 ماه منتهی به دی 1401 به میزان 56.4 درصد رشد کرده است.

 بنابراین می‌توان گفت هزینه ارائه انواع خدمات در کشور در این مدت بیشتر شده است. بخش مهمی از این تورم را می‌توان به دلیل رشد دستمزدها در این بخش دانست. و بخش مهمی دیگری را به دلیل تورم مواد اولیه مورد استفاده در این بخش. در هر صورت رشد هزینه ارائه خدمات موجب می‌شود مصرف‌کنندگان نیز تورم این بخش را تجربه کنند و از این ناحیه احتمالا رفاه آن‌ها کاهش یابد.