در این گزارش با بررسی برخی از اصلی‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشورهای مورد مقایسه وزیر اقتصاد، تحلیل وزیر اقتصاد را صحت‌سنجی کرده‌ایم و به این سوال پاسخ داده ایم که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تحت تاثیر چه عواملی بالا و پایین می شود؟ و اساسا اهمیت این شاخص در چیست؟ در این بررسی به گزارش سازمان مدیریت های بدهی دولت با عنوان «انگاره‌های ابطال‌پذیر بدهی عمومی» استناد شده است.