مدیرعامل صنایع غذایی سحر همدان با اشاره به مشکلاتی که در مسیر صادرات صنایع غذایی وجود دارد به این نکته اشاره کرد که مشکل فرهنگی یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی در ایران است. این مشکل در سطوح مختلف جامعه، از پایین‌ترین تا بالاترین اقشار، ریشه دارد و باعث شده است که فرهنگ صادرات و ارزش صادرات در کشور به جایگاه واقعی خود نرسد.

به گفته مسعود توتونچیان، این مانع در کنار موانع دیگر موجب شده تا صادرکنندگان ایرانی نتوانند به سهم واقعی خود در بازارهای بین‌المللی و منطقه دست پیدا کنند.