مهدی موحدی می‌گوید: در مورد اخذ این نوع مالیات دو نوع ترس وجود دارد. ترس اول یک ترس واقعی است، اما ترس دیگر، هراس غیرواقعی است که ناشی از پمپاژ فکری دلالان و واسطه‌گران در جامعه است.

او به این سوال پاسخ داده که مردم بعد از خرید خانه و خودروی چندم مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد.