به گزارش اکوایران، جدیدترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه به ۳۱٫۹ درصد رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه افزایش یافته است. به عبارتی دیگر، خانوارهای ایرانی برای تهیه یک سبد مشخصی از کالا و خدمات در خرداد امسال، ۳۱٫۹ درصد بیشتر از خرداد سال گذشته هزینه کرده‌اند.

این نرخ در مناطق شهری و روستایی متفاوت است. نرخ تورم نقطه‌ای در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده، این در حالیست که شدت افزایش تورم در مناطق روستایی بالاتر بوده است.

جهش تورم مناطق روستایی

با توجه به گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار،‌ نرخ تورم مناطق شهری و روستایی در مقایسه با اردیبهشت ماه افزایش یافته است. در حالی که نرخ تورم نقطه‌ای کشور در خرداد ماه ۳۱٫۹ درصد ثبت شده، این نرخ برای مناطق شهری بیشتر بوده است. نرخ تورم نقطه‌ای برای مناطق شهری ۳۲٫۵ درصد و برای مناطق روستایی به ۲۸٫۹ درصد رسیده است.

در مقایسه با نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه،‌ بیشترین افزایش نرخ تورم متعلق به مناطق روستایی بوده است که از ۲۷٫۶ درصد به ۲۸٫۹ درصد رسیده و افزایش ۱٫۳ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم نقطه‌ای کل کشور و مناطق شهری نسبت به اردیبهشت هر دو ۰٫۹ واحد درصد افزایش داشته‌اند.

تفاوت نرخ‌های تورم نقطه‌ای از ابتدای سال نشان دهنده افزایش سرعت رشد قیمت‌ها است. تفاوت نرخ تورم نقطه‌ای فروردین و اردیبهشت امسال در کل کشور، مناطق شهری و روستایی تنها ۰٫۱ واحد درصد بوده است. در حالی که، تفاوت نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت و خرداد ماه به حدود یک درصد رسیده است. به بیان دیگر شاهد یک شیب صعودی در تورم نقطه به نقطه هستیم.

030406