مسئله‌ای که رییس جمهور هم دیگر نسبت به آن شک کرده و از اهالی اقتصاد پرسید: چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟

اقتصاددان‌ها به رئیس‌جمهور چه گفتند؟